Onze groene pagina

Duurzame realisaties en doelstellingen op
ecologisch en sociaal vlak bij Graphius

Certificering en rapportering

ISO-CERTIFICATEN

In het kader van ons streven naar kwalitatief, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn we trots dat Graphius NV de certificaten ISO 9001ISO 14001 en ISO 12647-2 heeft behaald.

ETIKETTEN

Graphius is al jaren een FSC® gecertificeerde drukkerij (FSC-C014767). We drukken ook op papier met andere milieulabels.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Graphius rapporteert tweejaarlijks in een eigen duurzaamheidsverslag informatie over de stand van zaken, de realisaties en de uitdagingen in duurzaam ondernemen binnen en rond het bedrijf.

MILIEUCOÖRDINATOR

Een gespecialiseerde milieucoördinator volgt de evoluties van ons milieuprogramma nauwkeurig op en bepaalt samen met Graphius onze streefdoelen.

 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Graphius werkt intensief rond twee Sustainable Development Goals van de VN, de toekomstige leidraad voor duurzaamheid tegen 2030.

CO2-Voetafdruk

ENERGIE

Efficiënt energieverbruik is een belangrijk aandachtspunt voor Graphius. We lieten een energie audit uitvoeren door Stad Gent en Emaze.

In 2019 investeerde Graphius ruim 900.000 euro in een zonnepaneel goed zijn voor 25% van het energieverbruik.

PAPIER EN INKT

We volgen de aankoop en het verbruik van papier nauwgezet op en onze productie gebeurt met zo weinig mogelijk papierafval. Het is onze doelstelling om het papierafval met 6% te laten dalen jaar over jaar.

TRANSPORT EN LOGISTIEK

Graphius streeft ernaar om het drukwerk efficiënt te leveren en overbodige emissies te vermijden. Daarnaast hebben we een eigen transportdienst. Onze vloot voldoet aan de ECO 5 normen.

WATER

We vangen regenwater op voor een sanitair gebruik. Het water dat we gebruiken en vervuild wordt, wordt opgehaald door Sita. Het water dat niet verontreinigd is, verdwijnt via de riolering.

EMISSIE

Graphius streeft ernaar om 1% van onze opdrachten CO2-neutraal te produceren. 

Mensen bij Graphius

AANWERVINGSBELEID

Wegens de vergrijzing van de grafische sector, zijn jongeren belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf. We houden hiermee rekening bij de instroom van nieuwe medewerkers.

WERKEN BIJ GRAPHIUS

Sinds 2016 plannen we jaarlijks functioneringsgesprekken in met alle medewerkers. Daarnaast wil Graphius haar medewerkers aanmoedigen om te kiezen voor een evenwichtige en gezonde levensstijl.

FIETSBELEID

Graphius biedt een flexibel en genereus fietsbeleid aan voor al haar werknemers. Zodat onze werknemers beloond worden voor hun bijdrage aan een beter klimaat.

Graphius & De Samenleving

BUURT

Als familiebedrijf heeft Graphius historische banden met Oostakker (Gent). De site van het huidige Graphius is sterk gegroeid de afgelopen jaren en is omgeven door een woonbuurt.

SAMENLEVING

Graphius ziet de maatschappelijke betrokkenheid ruimer dan de aandacht en zorg voor mensen, intern en extern. We moeten ook stappen (durven) zetten in het sensibiliseren van consumenten en leveranciers.