Graphius investeert in engonomie

Graphius investeert in ergonomie

Graphius investeerde de afgelopen jaren reeds heel wat op het vlak van ergonomie door de installatie van palletliften, afstapelaars en gerobotiseerde transportsystemen.

Er was echter één afdeling waar zware pakken papier tot voor kort nog steeds manueel van het pallet op de machine dienden te worden gelegd en dit was de snijafdeling.

In deze afdeling werd zowel bij PPO als bij Graphius Gent in augustus een machine geïnstalleerd die dit manueel werk van de operator wegnam.

Zonder enige manuele verplaatsing van zware pakken papier kan de operator zijn snijwerk optimaal verderzetten met behulp van de robotisatie.