Duurzaamheidsverslag 2020

In ons nieuw duurzaamheidsrapport brengen we verslag uit over onze werking en over onze aangehouden inspanningen om onze positieve invloed op het leefmilieu en op mensen te vergroten en onze negatieve te verminderen.

Als toonaangevende speler in de grafische sector willen we een voortrekkersrol spelen en blijven spelen. We willen binnen onze mogelijkheden maximaal bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals.

We zijn ervan overtuigd dat we als onderneming een grote bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onze leidraad. Op niveau van ‘de wereld’ vormen zij het referentiekader om tegen 2030 van de wereld een betere plek te maken voor alle mensen en voor het leefmilieu.

Door transparant te schrijven wat we doen en te doen wat we schrijven, hopen we dat dit duurzaamheidsverslag onze stakeholders en u als lezer kan informeren en vooral kan inspireren om mee de schouders te (blijven) zetten onder dit wereldwijd project.