Concessie bedeling kranten en tijdschriften België: wat nu?

In de pers wordt veelvuldig gesproken over het ‘krantencontract’, maar de door Bpost bedeelde periodieken (tijdschriften) vallen evenzeer onder deze maatregel.

  • De huidige concessie blijft ongewijzigd tot 30 juni 2024.
  • Er zal vanaf 1 juli 2024 niet verder worden gewerkt met het ‘Periodiekentarief’. De steun zal worden gegeven onder de vorm van een belastingkrediet (fiscale korting), dat de uitgevers zullen moeten becijferen in functie van het aantal abonnees binnen bepaalde regio’s (postcodes).
  • Een beperkte subsidie zal vanaf 01 juli 2024 blijven bestaan voor commerciële uitgevers en hun abonnees in dunbevolkte regio’s. Dit zijn gebieden met minder dan 225 mensen per vierkante kilometer. Je vindt deze gebieden in de donker gekleurde vakken van onderstaande landkaart. Voor het grootste gedeelte van Vlaanderen zal er voor commerciële uitgevers geen subsidie zijn.

  • Niet-commerciële uitgevers – Verenigingen, mutualiteiten, … – zullen vanaf 01 juli 2024 een fiscale korting genieten in gans België, dus ook in de dicht bevolkte gebieden.

Zodra wij meer informatie ontvangen brengen wij een meer gedetailleerd verslag uit. Een verdere toelichting kan u desgevallend bekomen bij uw commercieel contact of orderbegeleider.